I disse dage er der landet et nyhedsbrev i postkasserne

I disse dage er der landet et nyhedsbrev i postkasserne. Der er samtidig sendt opkrævninger ud fra PBS/BS for Januar kvartal 2007.  Husk at tilmelde dig til jubilæumsfesten INDEN 5. JANUAR ! Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul & godt nytår !

Sommerbyen Ejbylund afholder jubilæumsfest

Sommerbyen Ejbylund afholder jubilæumsfest i 4. august 2007. Frivillige hænder søges til planlægning og udførelse. Henvendelse til aktivitetsudvalget og/eller bestyrelsen.

Sæsonen er slut for i år

Sæsonen er slut for i år og det betyder, at der en af de nærmeste dage vil blive sendt girokort ud til de haver, som ikke har deltaget i fællesarbejdet i løbet af året. Se detaljerne her.

Så er der fundet en dato for generalforsamlingen 2007

Så er der fundet en dato for generalforsamlingen 2007 – lørdag den 14. april på Ejbyskolen. Indkaldelse vil blive udsendt i slutningen af marts 2007. Husk af fremsende eventuelle forslag til formanden inden den 6. april 07.

Så er gravearbejdet gået i gang til petanquebanerne

Så er gravearbejdet gået i gang til petanquebanerne samt den nye legeplads, som begge kommer til at ligge ved siden af fælleshuset. Ved spørgsmål – kontakt børneudvalget ( se under Udvalg )

Dom afsagt i Østre Landsret vedr. overpriser.

Dom afsagt i Østre Landsret vedr. overpriser. I alle tre sager fik køberne medhold. Se de tre dommes begrundelse og resultat på Kolonihaveforbundets hjemmeside www.kolonihave.dk