Bestyrelsen

Formand: Majbrit Ringhus

 

Næstformand: Signe Kierulf.

 

Kasserer: Heidi Brandt Sønnesen.

 

Bestyrelsesmedlem #1: Lene Hvidtfeldt.

 

Bestyrelsesmedlem #2: Finn Tomassen.

 

Suppleant #1: Anette Jakobsen.

 

Suppleant #2: Pt. Ingen.

Comments are closed.