Bestyrelsen – Opgave fordeling.

ARBEJDSOPGAVER I BESTYRELSEN.: ( Hvem skal kontaktes. )

Vi har i bestyrelsen for haveforeningen Ejbylund, valgt at hvert bestyrelsesmedlem skal have nogle arbejdsområder, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer har ansvaret for, at opgaverne bliver løst, med bedste resultater, det er det vi også kalder ” torvholder ” på de enkelte områder, i daglig tale.

Det skal dertil siges, at hele bestyrelsen arbejder sammen, om alle opgaver, og at alle opgaver bliver ligeligt fordelt, i hele bestyrelsen.

Se de enkelte arbejdsområder, neden for, se hvordan vi har fordelt opgaverne, så vi får de bedste ” specialister ” på hvert område.

 Link til PDF fil.

Gennemgået og opdateret på bestyrelsesmødet  september 2019.

Comments are closed.