Haveleje

Havelejen for Sommerbyen Ejbylund

Pt. 2200 kr. pr. kvartal (fordelt på 1.500 kr. i haveleje, 400 kr. i á conto vand og 300 kr. (til vedligeholdelsesplan).

Havelejen forfalder den

• 1. januar
• 1. april
• 1. juli
• 1. oktober 

 

Hvis de offentlige udgifter stiger, kan bestyrelsen hæve havelejen tilsvarende, jf. vedtægterne § 5.1. Dette vil ske løbende og kan ske uden forvarsel.

Betales havelejen ikke til tiden, sender kassereren en rykkerskrivelse ud, jf. vedtægterne § 5.3. Rykkergebyret er på kr. 200.

Betales 1. rykker ikke tiden, udsendes rykker nr. 2, denne med et rykkergebyr på kr. 400,- som skal betales inden 7 dage, betales denne ej heller, udsendes eksklusions brev henholdt til haveforeningens vedtægter § 5.4

Hvis du har nogen spørgsmål – så kontakt kassereren eller formanden.

Haveleje kan kun indbetales via Betalingsservice. Undtaget er førstegangsbetalingen når man har overtaget en have. Her skal man så tilmelde sig betalingsservice samtidig med girokortet. Girokort bliver fortsat pålagt et gebyr på Kr. 50 ved almindelig betaling.

Betalingsservice           pbs-logo            
  

Har du nogen spørgsmål – så kontakt kassereren eller via mail på ejbylund@ejbylund.dk

 

 

Comments are closed.