Fællesarbejde

Datoer for fællesarbejde i 2020
vedtægtens § 8, stk. 1 står der bl.a., at foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer. Medlemmerne har desuden pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.

I § 8, stk. 2 står der, at bestyrelsen kan indkalde til fællesarbejde. Hvis medlemmerne ikke møder, kan bestyrelsen idømme et strafgebyr, som man er forpligtet til at betale.

I Ejbylund skal medlemmerne deltage i fællesarbejdet én gang i sæsonens løb. Der er afsat 3 søndage fra kl. 09:00 til kl. 11:00, eller 12:00 til kl. 14:00. Efter endt arbejde er der en øl/vand til deltagerne.

Husk – Fællesarbejde kuponen, skal afleveres i postkassen, i Fælleshuset før deltagels, senest 14 dage før.

·        Hvis man ikke kan deltage nogen af de søndage, der er afsat i 2020, eller ikke ønsker at deltage i fællesarbejde, så kan man for ”købe” sig fri for 1000 kr. Beløbet trækkes over “huslejen” som betaling for manglende fremøde. Det indkomne beløb bliver brugt til køb af anden arbejdskraft.

 

·        Hvis man ikke giver bestyrelsen besked om, at man er forhindret den dag, man allerede har tilmeldt sig fællesarbejdet, betragtes det som ”frikøb”. Det betyder, at man ved sæsonens afslutning skal betale 1000 kr. -.

Fællesarbejde søndage kl. 09:00 – 11:00 eller 12:00 – 13:00.

 

10. Maj 2020 – 09:00 – 11:00.
05. Juli 2020- 09:00 – 11:00 eller 12:00 – 13:00.
06. September 2020 – 09:00 – 11:00.

Comments are closed.