Fællesforsikringen

Fællesforsikringen samt den frivillige indbetaling til jubilæumsfesten vil i år blive opkrævet sammen med havelejen for april kvartal 2007 via PBS. Forsikringspræmien er i år på kr. 997,55 ( indeksreguleres hvert år ). Nytilmeldte til forsikringen vil modtage en opkrævning på kr. 1063,95 ( pga. forhøjet stempelafgift ved tilmelding )

Læs mere. klik her.