SE LINKET NYHEDSBREVE, FOR YDERLIGERE – Nyhedsbrev, oktober.

Oktober 2013

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen i Haveforeningen Ejbylund.

 

Så er atter en sæson i vores dejlige haveforening slut og det er tid til at gøre status over hvilke aktiviteter og udfordringer denne sæson har medført.

 

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har fået en lidt anden sammensætning siden generalforsamlingen. Poul har af tidsmæssige årsager bedt om at måtte træde ud af bestyrelsen for resten af hans valgperiode. 1 suppleant Morten Lynge Christiansen træder ind i bestyrelsen perioden ud.

 

Foreningshuset:

Toiletterne er blevet istandsat. Tak til Rikke og Elsebeth og Jette.

Vi har fået en nyere grill.

Området bag foreningshuset ud mod pentanquebanen er blevet renoveret med fliser samt borde og bænke. Perfekt til lune sommeraftener.

Vi har fået en container til opbevaring af vores maskinpark. Denne container samt huset er nu forsynet med tyverialarm.

Containeren er blevet inddækket med træ, så den passer sammen med huset.

 

Flagstang:

Vi har fået opsat en ny flagstang på kontrakt med TeleNord/Telia i min. 10 år.

Det betyder at vi til næste sæson kan hejse et stort flag over vores lille haveforening samt indkassere et pænt beløb i lejeindtægt med garanti i de næste 10 år.

Det betyder også at hvis der er interesserede til at deltage i hejsning og nedhaling af vores flag, er de velkomne til at kontakte bestyrelsen for deltagelse i et flaglag.

 

Hjemmeside:

Vores hjemmeside for haveforeningen er blevet opdateret. Gå ind på www.ejbylund.dk

Nu også med billedgalleri fra arrangementer og projekter.

 

Byggegodkendelser:

Husk at byggegodkendelser fra Glostrup Kommune kun er gyldige i 12 mdr. jfr. ordensreglerne pkt. 16.

 

Vandregnskab:

Vi skal beklage at der har været rod i vandregnskabet. De sidste medlemmer skulle gerne have fået deres tilgodehavende tilbage og vandregnskabet følger med dette nyhedsbrev.

 

 

Ny bank:

Foreningen har skiftet pengeinstitut og har nu Arbejdernes Landsbank.

 

Ny Græsslåmaskine:

Vi har 2  græsslåmaskiner i stedet for dem der blev stjålet. Vi satser på at kunne beholde dem, da vi nu har fået en container med alarm til at låse dem ind i.

 

Bump:

Som I nok har bemærket er de yderste ender af bumpene blevet fjernet så biler stadig skal sætte farten ned, mens cykler, cykelanhængere, løbehjul, handicapscootere, rulleskøjter, skateboard, knallerter og andre lavhastigheds transportmidler uhindret kan passere.

Desværre har vi måttet sætte stolper op for at forhindre at vores græsrabatter blev fræset op.

 

Forsikring:

Vores forsikringer er nu tilpasset så de også dækker vores maskinpark, hus, bestyrelsesansvar, retshjælpsforsikring samt en forsikring der dækker fællesarbejde .

 

Allonger:

Der er desværre  en tendens blandt visse pengeinstitutter til at kræve en underskrevet allonge fra bestyrelsen i forbindelse med långivning til favorable vilkår til medlemmer af haveforeningen, ved opførelse af nyt hus.

En sådan allonge er, ifølge bestyrelsens og kolonihaveforbundets mening, i strid med vedtægterne, idet den forpligter hele haveforeningen overfor pengeinstutter på et enkelts medlems vegne.

Man kan sige, at belåning af medlemmers huse er foreningen uvedkommende og bestyrelsen vil under ingen omstændigheder fratage generalforsamlingens suverænitet.

Vi havde en sag hvor et pengeinstitut ikke ville give det pågældende medlem et favorabelt lån uden allonge.

Det lykkedes heldigvis det pågældende medlem at finde et andet pengeinstitut, der endda kunne tilbyde et lån til endnu bedre vilkår uden allonge.

 

Indbrud:

Vi har desværre haft 3 indbrud på Kamillevænget i starten af oktober, endda midt på dagen.

Vi kan derfor anbefale at holde øje med hinandens huse evt. melde jer til ”nabohjælp” i TRYG-fonden, som flere allerede har gjort. www.nabohjælp.dk

 

 

 

 

Fællesarbejde:

Desværre kan vi konstatere at flere af vores fælles arealer (hække, sten, legeplads etc.) ikke er blevet ordnet til fællesarbejdet. Dette skyldes at der desværre er mange der vælger at betale sig fra fællesarbejdet.

Bestyrelsen overvejer derfor at stille forslag til generalforsamlingen om forhøjelse af fritagelsesbidraget.

Bestyrelsen er af den mening at i fællesskabets ånd skulle man nok kunne afse 3 timer hver sæson til at deltage i fællesarbejdet.

 

Træffetider for bestyrelsen:

Telefonisk henvendelse hver onsdag i tidsrummet 18:00 til 19:00

Personlig henvendelse i fælleshuset sidste Onsdag i hver måned April – Oktober (ej Juli) i samme tidsrum.

Vi beder jer venligst om at overholde disse tider med mindre det er noget meget akut.

 

Diverse:

Bestyrelsen har haft travlt med byggesager/Glostrup kommune samt overtrædelser af vedtægter/ordensregler med diverse påkravsskrivelser til følge. Vi har desuden måttet have advokatbistand fra Kolonihaveforbundet i forbindelse med nabostridigheder som har resulteret i eksklusion af et medlem.

Derfor, hvis du er i tvivl om love, regler, procedurer etc., er du velkommen til at se på vores hjemmeside: www.ejbylund.dk  eller kontakte bestyrelsen enten i kontortiden eller i telefontiden.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *