Vurdering / Salg.

Vurdering
Sommerbyen Ejbylund er underlagt Kolonihaveforbundets fastsatte regler for vurderinger.

Det betyder i praksis, at ved salg af kolonihave skal bebyggelser samt have vurderes af vores generalforsamlings valgte vurderingsudvalg, som til enhver tid vurderer efter Kolonihaveforbundets gældende regler, se her:

https://www.kolonihaveforbundet.dk/media/1657/vejledning-til-koeber-og-saelger-om-vurdering-2020.pdf

https://www.kolonihaveforbundet.dk/media/1658/vejledning-om-koeb-og-salg-af-kolonihaver-2020.pdf

https://www.kolonihaveforbundet.dk/media/1659/vurderingsregler-pr-1-januar-2020.pdf

Pris for vurdering kr. 2100,- betales til udvalget på vurderingsdagen.

Vurderingsudvalget kan vurdere alle huse også selvom gældende forskrifter ikke er overholdt, men ingen huse kan sælges uden gældende regler og forskrifter er overholdt.

Hvis vurderingsudvalget møder op og mod forventning ikke kan komme til at vurdere på det aftalte tidspunkt, opkræves et gebyr på 800 kr.

Vurderingen er gyldig i 12 måneder fra vurderingsdagen.

Gældende forskrifter

Bebyggelse max 63 m2 målt på sokkel, tagoverdækket terrasse areal max 17 m2 (åben på 2 sider), fritliggende småhuse (skur) max 10 m2, drivhus max 10 m2 og legehus max 4 m2.

En af kommunen godkendt tegning af de nuværende bebyggelser skal foreligge.

Såfremt de nuværende tegninger ikke er i overensstemmelse med bebyggelserne skal tegninger opdateres og dernæst sendes til Glostrup kommune for godkendelse.

Mail: [email protected]

Hvis der inden for de senere år er foretaget renoverings-/forbedringsarbejde eller tilbygning, bedes kvitteringer fremlagt og sammen med det visuelle indtryk vil det indgå som et led ved værdiansættelsen. Dog skal man være opmærksom på, at visse ting bliver betragtet som almindeligt vedligehold og derfor ikke betyder en øget vurderingspris.

Løsøre

Løsøre er ikke nagelfaste ting til huset.

Vurderingsudvalget vurderer ikke løsøre. Dog tjekkes der for, at komfur, ovn, køleskab, evt. vaskemaskine, opvaskemaskine og andet fungerer.

Løsøre kan udgøre max 20% af vurderingspris, dog max kr. 65000,-.

Ejer-erklæring

Find ejer erklæring her

Aflæsning af vand og el

Vandforbrug afregnes internt af sælger og køber. Dette har bestyrelsen intet med at gøre, men kan være behjælpelig i tvivlsspørgsmål. (Udregn fra senest vandregnskab).

El/strøm opsiges af sælger. Ny køber tilmelder.

Forsikringer opsiges/overdrages.

Sælges der midt i et kvartal for haveleje, afregnes dette også internt.

Fællesarbejde/Pligtarbejde følger ligeledes huset. Så dette skal også afregnes internt. Har den “gamle” lejer ikke udført og den nye lejer ikke når at udfører, så er det den nye lejer der vil bliver opkrævet de 1000 kr. for manglende deltagelse i pligtarbejdet.

Bestil tid til vurdering

Der er telefontid hver onsdag mellem kl. 18:00 – 19:00 

På telefon 61314793.

Der er kun åben for telefonen i dette tidsrum.

Uden for sæson vurderes efter aftale med vurderingsudvalget

Vurderingsudvalget kan kun kontaktes via telefonen i deres telefontid

Salg

Der er i Bestyrelsen indgået aftale med boligmægler Ole Sauer i Ballerup som skal forestå selve afviklingen af alle salg i Sommerbyen Ejbylund.

Priser

For handel med hus uden skøde, Kr. 4000,- + moms som deles mellem sælger og køber ligeligt og direkte til mægler.

For handel med hus med skøde, tilbyder mægler udarbejdelse af nyt skøde ved salg.
Kr. 4000,- + moms + stempelomkostninger + tinglysningsafgift.

Udover ovenstående skal sælger betale et administrationsgebyr på kr. 1000 + moms

Link til.: Udarbejdelse af OBH-Huseftersyn.

Kontakt mægler

Ejendomsmægler Ole Sauer

Præstevænget 2B, Ballerup

Tlf. 20206703

Mail : [email protected] / www.olesauer.dk

 

Tilmelding af ny køber til kolonihaveforbundet

Foreningens kasserer opkræver kr. 500,- ved første betaling af kvartals haveleje.

Comments are closed.