Bestyrelsen – Opgave fordeling.

ARBEJDSOPGAVER I BESTYRELSEN.: ( Hvem skal kontaktes. )

Vi har i bestyrelsen for haveforeningen Ejbylund, valgt at hvert bestyrelsesmedlem skal have nogle arbejdsområder, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer har ansvaret for, at opgaverne bliver løst, med bedste resultater. Det er det vi også kalder ” tovholder ” på de enkelte områder, i daglig tale.

Det skal dertil siges, at hele bestyrelsen arbejder sammen, om alle opgaver, og at alle opgaver bliver ligeligt fordelt i hele bestyrelsen.

Se de enkelte arbejdsområder nedenfor, kan du se hvordan vi har fordelt opgaverne, så vi får de bedste ” specialister ” på hvert område.

OPGAVER

 1. Fællesarbejde/pligtarbejde​/Tovholder fællesarbejde /Bent og Dorthe)
 2. Renholdelse af pladser/procedure/hækklipning samt havevandring/tovholder Bent og Dorthe
 3. Salg/overtagelse af huse – Carsten og Bent
  Vedr. salg. Læs mere info på hjemmesiden/Byggeregler/godkendelser/Kommunen /Vedligeholdelse af foreningens interesser, kontakt til håndværkere og indhentning af tilbud/Carsten
 4. Regnskab/bank/nets/rykker procedure/revisor, årsregnskab/Michelle
 5. Nets/vandregnskab/Michelle
 6. Adresseændringer kolonihaveforbundet /Michelle
 7. Udlejning fælleshus/Fælleshusansvarlig: Christina ([email protected])
 8. Møder med kommune/klub Ejby/Glostrup Forsyning/Bent og Carsten
 9. Generelle henvendelser/sager med kolonister/kontortid/bestyrelsesmøder/Alle
 10. Hjemmesiden www.ejbylund.dk/Susanne
 11. Skilt foran fælleshuset/Alle
 12. Tømning af postkasse/Majbritt
 13. Mails [email protected]
  Videresendes til den som det er relevant for/Majbrit
 14. Flag/Majbrit Ringhus, ved fravær hjælper bestyrelsen
 15. Nyhedsbreve/Majbrit med input fra hele bestyrelsen
 16. Referat Bestyrelsesmøder/Dorthe
 17. Udarbejdelse af ordlyd i vedtægter/ændringer/Bent
 18. Styring af nøgler til fælleshuset/Carsten
 19. Bestyrelsens beretning/Carsten med input fra alle
 20. Ejbylunds forsikringer/Bent
 21. Bestyrelsesarrangementer
  Sommerfest, Sct. Hans, Standerhejs og standerstrygning/alle
 22. Havepræmiefest/Alle også gerne input og deltagelse fra andre kolonister
  Bestyrelsen beslutter fra gang til gang
 23. Telefon om onsdagen/Carsten
 24. Kredsmøder/Michael
 25. Kontakt til græsslåning/Carsten – Græsslåningsfirma
 26. Tjekke Klunkerne samt aflæse hovedbrønde/Bent
 27. Tjek alarm fælleshus og hjertestarter/Alle
 28. Interesselisten – Dorthe
 29. Digitallisten mail – Majbrit

Revideret d. 22.5-2023

 

Comments are closed.