Byggeregler samt EL30 2013

Byggeregler opdateret 2013.

Uddrag af Lokalplan EL30, for kolonihaver i Ejby. Vi henviser ligeledes til BR 18

Når du skal bygge 1

Når du skal bygge 2

Når du skal bygge 3

Placering type 1 er gældende for vores haveforening – Ejbylund.

Link til.: Fortlokning om bestemmelserne vedr. hems i Lokalplan GL30 /05.10.2015

Link til.: Ny ansøgningsprocedure til godkendelse af byggeri på kolonihavelodder, samt krav til materiale./ 06.2016

 

Skal du bygge nyt skur.?

Inden tegningerne sendes til kommunen for godkendelse.

Vær opmærksom på, at kommunen kræver at dit gamle skur SKAL være revet ned, før opførsel af nyt, og at de kan kræve fotodokumentation herom.

Hvis ikke der er opført et skur på grunden, sendes tegningerne direkte til kommunen, det er dog altid en GOD ide`, at få tegningerne ” godkendt ” af bestyrelsen, inden afsendelse, så et eventuelt afslag kan undgås.

Skal du rive dit gamle kolonihavehus ned.?

Vi er blevet opmærksomme på, at flere renoverer og endda river deres gamle kolonihavehus ned uden at anmelde det til Glostrup Kommune. Det er yderst problematisk (og ulovligt)!

Mange – især ældre- bygninger indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer som asbest, PCB, bly og kviksølv. Asbest findes blandt andet i eternit, bølgeplader, tagpap og fliseklæb. PCB findes i fuger, termoruder, maling mv. Bly og kviksølv findes blandt andet i maling og bly desuden i glaserede fliser, inddækninger mv.

Sådanne stoffer kan forurene miljøet og udgør en risiko for personer, der arbejder med materialerne eller færdes i området. Af hensyn til både miljø og mennesker, er det derfor vigtigt, at skadelige stoffer og materialer bliver identificeret og anmeldt.

Derved kan vi sikre, at stofferne bliver håndteret og bortskaffet korrekt samt undgå, at de bliver spredt og genanvendt i nye materialer. Vi kan eksempelvis hindre, at træ forurenet med PCB bliver afleveret på genbrugsstationen og derefter brugt til produktion af nye spånplader.

Anmeld farligt affald.: Farligt affald skal ALTID anmeldes til Glostrup Kommune. Vi anbefaler, at I bruger vores udvidede screeningsskema til at gennemgå bygningen og identificere skadelige stoffer.

Anmeld byggeaffald.: Ved renoveringer/nedrivninger af bygninger over 10 m2 skal byggeaffaldet anmeldes til Glostrup Kommune senest 14 dage før arbejdet går i gang. Det gælder også for mindre arbejder ved byggeaffaldsmængder over 1 ton.

Identificer PCB.: Bygninger, der er opført i perioden 1950-1977, skal screenes for det miljøfarlige stof PCB (se anmelde – og screeningsskema).

Se mere på: glostrup.dk/byggeaffald

 
 
 
Center for Miljø og Teknik
Tlf. 4323 6100
Direkte: +45 4323 6368,
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup
 
www.glostrup.dk
 
 

Comments are closed.