Så er der friske nye datoer på bl.a. flagdage

Så er der friske nye datoer på bl.a. flagdage og aktivitetskalenderen for 2009. Rigtig godt nytår.

Ny information fra bestyrelsen vedr

Ny information fra bestyrelsen vedr. etablering af målerbrønde –

Læs nyhedsbrevet fra bestyrelsen her

Læs nyhedsbrevet fra bestyrelsen her – samt se aflæsningstallet for vand under regnskab. Vær også opmærksom på reglerne for regnvandsafledning.

Stort tillykke til årets havevindere

Stort tillykke til årets havevindere – se vinderne her. Vinderne vil også blive nævnt i nyhedsbrevet som forvente udsendt i slutningen af november.

Se den månedlige aflæsning af foreningens

Se den månedlige aflæsning af foreningens vandforbrug under regnskab. Vær også opmærksom på reglerne for regnvandsafledning.

VIGTIGT. Hermed

VIGTIGT. Hermed datoer og tidsplan m.m. i forbindelse med etablering af vandmålere.

Lørdag den 27. sept. bliver

Lørdag den 27. sept. bliver der afholdt standerstrygning i foreningshuset fra kl. 16 – 20. Arrangementet er gratis og der vil blive serveret himmerigs-mundfulde og pølser som ved sidste års arrangement. Øl & vand er gratis men derudover kan der købes drinks og Irish Coffee. Aktivitetsudvalget og bestyrelsen er gået sammen om dette arrangement og » Læs hele indlægget »

Husk informationsmøde

Husk informationsmøde 4. september kl. 18.30 i fælleshuset vedr. vandmålere

Husk at det er på lørdag kl. 18

Husk at det er på lørdag kl. 18, at der er sommerfest. Baren er åben fra kl. 17.30.

Husk, at der er Sankt Hans

Husk, at der er Sankt Hans arrangement mandag den 23. juni. Grillen vil være varm kl. 18.

 Page 1 of 3  1  2  3 »