Der blev på dagens generalforsamling

Der blev på dagens generalforsamling ikke fundet en ny formand til foreningen. Morten Christiansen blev som dirigent indsat som formand indtil der på en ekstraordinær generalforsamling kan blive valgt en ny formand. Indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling vil blive udsendt hurtigst muligt. Hvis der ikke findes en ny formand her, bliver kredsformanden ny formand (mod timebetaling). Evt. interesserede til posten er velkommen til at kontakte bestyrelsen for mere information om, hvad posten indebærer.

Læg en kommentar

Hjemmeside (hvis du har sådan en.)