Invitationer til jubilæumsfesten er

Invitationer til jubilæumsfesten er delt rundt. Husk indbetaling til festen onsdag de. 27. juni samt onsdag d. 3. juli kl. 19-20 i fælleshuset. Ny bestyrelses oversigt samt arbejdsfordelingsoversigt er uddelt samtidig.

Husk at Glostrup Byorkester

Husk at Glostrup Byorkester kommer og spiller for os i aften kl. 18.30. Vel mødt !

Husk at vi fejrer pinsemorgen

Husk at vi fejrer pinsemorgen, som vi plejer, i forsamlingshuset fra kl. 8 af. Foreningen giver som altid en lille én.

Der er i øjeblikket gang i etablering af

Der er i øjeblikket gang i etablering af legepladsen samt petanquebanerne ved fælleshuset. Der vil derfor den næste stykke tid være lidt byggerod omkring dette område.

På den ekstraordinære generalforsamling

På den ekstraordinære generalforsamling d.d. blev Bent Christensen valgt til ny formand. Se under bestyrelsen.  Der vil snarest blive sendt referat ud samt ny liste over bestyrelsen samt opgavefordelingen i bestyrelsen.

Da Torben Aagerup har valgt

Da Torben Aagerup har valgt at forlade sin formandspost, er der indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling lørdag den 12. maj kl. 14.00 i fælleshuset. Evt. henvendelser skal ske til den øvrige bestyrelse ( se under Bestyrelsen )

Fællesforsikringen

Fællesforsikringen samt den frivillige indbetaling til jubilæumsfesten vil i år blive opkrævet sammen med havelejen for april kvartal 2007 via PBS. Forsikringspræmien er i år på kr. 997,55 ( indeksreguleres hvert år ). Nytilmeldte til forsikringen vil modtage en opkrævning på kr. 1063,95 ( pga. forhøjet stempelafgift ved tilmelding )

Så er der lagt ny aktivitetskalender ind for 2007

Så er der lagt ny aktivitetskalender ind for 2007

Der vil igen i år blevet leveret hestegødning den 4. april 2007 !

Der vil igen i år blevet leveret hestegødning den 4. april 2007 !

Så er der kommet datoer på vedr. fællesarbejde

Så er der kommet datoer på vedr. fællesarbejde

 Page 17 of 18  « First  ... « 14  15  16  17  18 »